ЮНИКОРН ЭНТЕРТАЙНМЕНТ
» ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
» ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ


  БИД БАЙГУУЛЛАГЫН БҮХ ТӨРЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ЗОХИОН БАЙГУУЛДАГ ТУРШЛАГАТАЙ БИЛЭЭ.

  [b]АЛБАН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЗОРИУЛЖ:[/b]
  • Ажилчдын шинэ жил
  • Ажилчдын хүүхдийн шинэ жил
  • Харилцагчдын шинэ жил
  • Харилцагчийн хүүхдийн шинэ жил
  • Гадаад харилцагчдын шинэ жил
  • Салбар хэлтсийн шинэ жил гэх мэт...

  [center]ЦӨӨН АЖИЛТАНТАЙ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЗОРИУЛЖ НЭГДСЭН ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ:[/b]
  Зурган дээр дарж дэлгэрэнгүйг үзнэ үү... • "Нэгдсэн шинэ жилийн үйлчилгээ"


 • [b]Нийтдээ сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 60 гаруй байгууллагын шинэ жилийн баярын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байсан туршлагатай бөгөөд бүх байгууллагаас үргэлж 80-с дээш хувийн үнэлгээ авдаг шилдэг хамт олон билээ.[/b]
  Зохион байгуулж байсан ажлуудаас..

  • Major Drilling ХХК 2012-2013  Зурган дээр дарж дэлгэрэнгүйг үзнэ үү... • "TransWest Mongolia" LLC


 • Зурган дээр дарж дэлгэрэнгүйг үзнэ үү... • "Major Drilling" ХХК


  • Хаан Хүнс ХХК 2013-2014
  • Петровис Трейдинг 2013-2014
  • JTI International ХХК 2012-2013
  • Дөл Трэвел ХХК 2011-2012
  • Ub Systems ХХК 2013-2014
  • NVC Lighting ХХК 2013-2014
  • Бутангууд констракшн ХХК 2013-2014
  • Монголын барилгын инженерүүдийн холбоо 2012-2013
  • MIH Group Ажилчдын хүүхдийн шинэ жил 2013-2014
  • Тэмүүлэн-Од ХХК 2013-2014
  • JTI International ажилчдын хүүхдийн шинэ жил 2013-2014
  • JTI International Шинэ жилийн баяр 2015-2016
  • 2-р төрөх шинэ жилийн баяр 2015-2016
  • AirMarket Шинэ жил 2015-2016
  • BDO Audit Шинэ жилийн баяр 2014-2015 , 2015-2016
  • Hera Holding 2014-2015 , 2015-2016
  • Transwest LLC Шинэ жилийн баяр 2015-2016
  • Мастер Пропертиз Шинэ жилийн баяр 2015-2016
  • Гоёл кашмер2015-2016
   гэх мэт...


  áåñïëàòíî øàáëîíû dle 10 íà ñàéòå newtemplates.ru è ñêà÷àòü ôèëüìû ó íàñ íà ñàéòå åñòü ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî áåñïëàòíî
Сүүлд нэмэгдсэн
Шилдэг бараа

ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ


БИД БАЙГУУЛЛАГЫН БҮХ ТӨРЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ЗОХИОН БАЙГУУЛДАГ ТУРШЛАГАТАЙ БИЛЭЭ.

[b]АЛБАН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЗОРИУЛЖ:[/b]
 • Ажилчдын шинэ жил
 • Ажилчдын хүүхдийн шинэ жил
 • Харилцагчдын шинэ жил
 • Харилцагчийн хүүхдийн шинэ жил
 • Гадаад харилцагчдын шинэ жил
 • Салбар хэлтсийн шинэ жил гэх мэт...

[center]ЦӨӨН АЖИЛТАНТАЙ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЗОРИУЛЖ НЭГДСЭН ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ:[/b]
Зурган дээр дарж дэлгэрэнгүйг үзнэ үү... • "Нэгдсэн шинэ жилийн үйлчилгээ"


 • [b]Нийтдээ сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 60 гаруй байгууллагын шинэ жилийн баярын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байсан туршлагатай бөгөөд бүх байгууллагаас үргэлж 80-с дээш хувийн үнэлгээ авдаг шилдэг хамт олон билээ.[/b]
  Зохион байгуулж байсан ажлуудаас..

  • Major Drilling ХХК 2012-2013  Зурган дээр дарж дэлгэрэнгүйг үзнэ үү... • "TransWest Mongolia" LLC


 • Зурган дээр дарж дэлгэрэнгүйг үзнэ үү... • "Major Drilling" ХХК


  • Хаан Хүнс ХХК 2013-2014
  • Петровис Трейдинг 2013-2014
  • JTI International ХХК 2012-2013
  • Дөл Трэвел ХХК 2011-2012
  • Ub Systems ХХК 2013-2014
  • NVC Lighting ХХК 2013-2014
  • Бутангууд констракшн ХХК 2013-2014
  • Монголын барилгын инженерүүдийн холбоо 2012-2013
  • MIH Group Ажилчдын хүүхдийн шинэ жил 2013-2014
  • Тэмүүлэн-Од ХХК 2013-2014
  • JTI International ажилчдын хүүхдийн шинэ жил 2013-2014
  • JTI International Шинэ жилийн баяр 2015-2016
  • 2-р төрөх шинэ жилийн баяр 2015-2016
  • AirMarket Шинэ жил 2015-2016
  • BDO Audit Шинэ жилийн баяр 2014-2015 , 2015-2016
  • Hera Holding 2014-2015 , 2015-2016
  • Transwest LLC Шинэ жилийн баяр 2015-2016
  • Мастер Пропертиз Шинэ жилийн баяр 2015-2016
  • Гоёл кашмер2015-2016
   гэх мэт...


  áåñïëàòíî øàáëîíû dle 10 íà ñàéòå newtemplates.ru è ñêà÷àòü ôèëüìû ó íàñ íà ñàéòå åñòü ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî áåñïëàòíî