ЮНИКОРН ЭНТЕРТАЙНМЕНТ
» ШУТИС-КТМС -н 2013 оны төгсөлтийн баяр
» ШУТИС-КТМС -н 2013 оны төгсөлтийн баяр

  ШУТИС-КТМС -н 2013 оны төгсөлтийн баяр


  Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Компьютерийн Техник Менежментийн Сургуулийн 2013 оны төгсөлийн баярын цогц зохион байгуулалтыг хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх мэдээлэл.

  • Багш нарт зориулсан урилга
  • Нээлтийн үйл ажиллагаа
  • Автобус түрээс, автобусан доторх хөтөлбөр
  • Хотын аялал, хөтөлбөр
  • Рестораны хүлээн авалт
   • Угталтын хэсэг, Backdrop -зураг авахуулах самбар
   • Хөтлөгч
   • Урлагийн тоглолт
    • Бидний хайртай хамтлаг дуучид
    • МОТИВ хамтлаг
    • ЧОНО хамтлаг гэх мэт...


  • Амралтын газар захиалга
  • Амралтын газар хүрэх болон авчрах автобус


  Видео бичлэгийг 6 минутанд багтаан хураангуйлан зөвшөөрөгдсөн хэсгүүдийг оруулан хүргэж байна...


  Зурган дээр дарж томржуулж үзнэ үү...  áåñïëàòíî øàáëîíû dle 10 íà ñàéòå newtemplates.ru è ñêà÷àòü ôèëüìû ó íàñ íà ñàéòå åñòü ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî áåñïëàòíî
Сүүлд нэмэгдсэн
Шилдэг бараа

ШУТИС-КТМС -н 2013 оны төгсөлтийн баяр


Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Компьютерийн Техник Менежментийн Сургуулийн 2013 оны төгсөлийн баярын цогц зохион байгуулалтыг хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх мэдээлэл.

 • Багш нарт зориулсан урилга
 • Нээлтийн үйл ажиллагаа
 • Автобус түрээс, автобусан доторх хөтөлбөр
 • Хотын аялал, хөтөлбөр
 • Рестораны хүлээн авалт
  • Угталтын хэсэг, Backdrop -зураг авахуулах самбар
  • Хөтлөгч
  • Урлагийн тоглолт
   • Бидний хайртай хамтлаг дуучид
   • МОТИВ хамтлаг
   • ЧОНО хамтлаг гэх мэт...


 • Амралтын газар захиалга
 • Амралтын газар хүрэх болон авчрах автобус


Видео бичлэгийг 6 минутанд багтаан хураангуйлан зөвшөөрөгдсөн хэсгүүдийг оруулан хүргэж байна...


Зурган дээр дарж томржуулж үзнэ үү...áåñïëàòíî øàáëîíû dle 10 íà ñàéòå newtemplates.ru è ñêà÷àòü ôèëüìû ó íàñ íà ñàéòå åñòü ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî áåñïëàòíî